Nuttige info

Orde van Vlaamse balies

www.advocaat.be


Juridat: portaalsite van de rechterlijke macht

www.juridat.be


Huurcalculator

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/index.jsp


Advocaten houden consumenten recht

www.advocatenhoudenconsumentenrecht.be
Op vrijdag 29 januari 2010 organiseerde de Orde van Vlaamse Balies een callcenteractie met advocaten in samenwerking met het radio 2-consumentenprogramma Inspecteur Decaluwé.


Erkenning van recht op bijstand van advocaat bij politieverhoor

(Corr. Brussel 14 januari 2010, onuitg.)

Op 27 november 2008 velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Salduz v. Turkije (EHRM 27 november 2008, nr. 36391/02, Salduz v. Turkije) een mijlpaalarrest.  
Het Europees Hof besloot unaniem dat voor de verdachte de toegang tot een raadsman mogelijk moet zijn vanaf de aanvankelijke fase van het politieverhoor.  Dit standpunt van het Hof werd al meermaals in diverse arresten van het EHRM bevestigd.

Het recente vonnis van 14 januari 2010 van de correctionele rechtbank van Brussel erkent het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor.  Zo oordeelde de correctionele rechtbank “dat er inderdaad bij gebrek aan bijstand van een advocaat op het moment van de eerste verklaringen en indien de beklaagde op deze verklaring betreffende de oorsprong van de gelden wenst terug te komen de rechtbank deze uit de debatten dient te weren”.  Ze verwijst hierbij tevens, naast het arrest Salduz, naar het arrest Panovits (EHRM 11 december 2008, nr. 4268/04, Panovits v. Cyprus).

Wat betreft de sanctionering van het gebrek aan deze bijstand moet worden opgemerkt dat de correctionele rechtbank in zijn vonnis stipuleert dat uit voorgaande rechtspraak van het EHRM geen algemene grond van niet-toelaatbaarheid of verval van de strafvordering kan worden afgeleid “omdat er in de Belgische wetgeving niets is geregeld omtrent de bijstand van een raadsman bij het politieverhoor”.  Voor deze redenering baseert de rechtbank zich op het arrest van het Hof van Cassatie van 16 november 2004 (Cass. 16 november 2004, NJW 11 mei 2005, nr. 111, p. 587).

KAREL SIMAEY
050 24 09 26

Brugsestraat 48,
8211 Aartrijke - Zedelgem
fax 050 24 09 28

 

.(JavaScript must be enabled to view this email address)